DELA

Ny ordförande i Lemland

Kristian Öberg (Lib) är ny ordförande för kommunfullmäktige i Lemland.
Han tar över efter veteranen Sune Eriksson, som nu fortsätter som vanlig ledamot.
Det var på årets första sammanträde i onsdags som nytt presidium utsågs för 2010. Kommunfullmäktige valde enhälligt Kristian Öberg (Lib) till ny ordförande, medan Folke Engblom (C) återvaldes till förste viceordförande och Yvonne Sundbom-Korpi (OB) till andre vice ordförande.
– Visst känns det lite ovant och inte vad jag egentligen hade tänkt mig, säger Kristian Öberg.

Pratar istället
Sune Eriksson är något av en ordförandeveteran i Lemland, där han lett både fullmäktige och styrelse i flera år. Kristian Öberg är dock inte heller någon nybörjare utan är inne på sin tredje mandatperiod som ordinarie ledamot i Lemlandsfullmäktige. Dessförinnan var han suppleant.
– Att jag valdes till ny ordförande berodde på att att Sune Eriksson, som enligt egen utsago sitter sista perioden nu, självmant valde att stiga åt sidan efter två år. Nu sitter han istället som vanlig ”pratande” ledamot. Och i Lib-gruppen var det jag som varit med längst, säger Kristian Öberg.

Inga bråk
Har du mer makt nu?
– Nej, absolut inte. Vi diskuterar inte makt på det sättet inom kommunalpolitiken.
Hur ändrar din nya position ditt politiska arbete?
– Jag blir tvungen att följa med i kommunalpolitiken på ett helt annat sätt en tidigare. En negativ aspekt är väl att det kommer att ta upp mer av min fritid. Jag ska jobba för att invånarna ska få fortsatt god service. En stor fråga nu närmast är utbyggnaden av barndagvården, säger Kristian Öberg, som ser det som tacksam uppgift att leda kommunfullmäktige i Lemland.
– Vi har inga interna stridigheter eller grupperingar, så på det viset är det ett lätt uppdrag. Och Lemland är en kommun som växer, sakta med säkert, säger han.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax