DELA

Ny omgång på torsdag om omstridd offentlighet

Stadsstyrelsens majoritet har återremitterat det nya förslaget till principer och insyn i stadens bolag.
Avsikten är att begära in synpunkter av ledningen i de stadsbolag som redan har bildats.

Redan före stadsstyrelsens möte i torsdags väckte punkten ”Principer för öppenhet och insyn i stadens bolag2 bestärtning och ilska hos de ledamöter som för ett par veckor sedan röstade igenom sitt förslag om att insynen i de bolag som staden avser att bilda – Mariehamns hamn ab och Ålands digitala agenda tillsammans med landskapsregeringen – ska regleras av samma lag som kommunal verksamhet i övrigt, alltså lagen om allmänna handlingars offentlighet.
– Beslutet fattades i demokratisk ordning och ska naturligtvis gälla, sa (S)-ledamoten Sara Kemetter inför mötet där ett nytt förslag lades fram.

Det nya förslaget följer aktiebolagslagens bestämmelser om insyn med kommunallagens paragraf om informationsplikt som tillägg i stället för offentlighetslagens stadganden.
Stadsstyrelsens beslut blev efter omröstning att ärendet återremitteras för att man vill höra vad ledningen i de stadsägda aktiebolagen MCA, Marstad och Mariehamns elnät tycker.
Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) föreslog återremiss understödd av Nina Lindfors (M), Krister Norrgrann (Lib) och Katrin Sjögren (Lib). De socialdemokratiska ledamöterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström ville tillsammans med Birgitta Johansson (MF) att ärendet skulle förkastas Johansson stödde majoriteten i omröstningen. Kemetter och Fogelström lämnade in skriftlig reservation.

Petri Carlsson betonar att det tidigare förslaget inte hade beretts och at det rörde ett enskilt bolag, Mariehamns hamn ab.

Läs mer i måndagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax