DELA

Ny myndighet ska syna penningspel

I en utredning som lades fram för landskapsregeringen i fredags, konstateras att den föreslagna samordningen av dagens ombudsmän skulle gynna myndigheterna.
Dessutom föreslås att kontrollen över penningspel ökas genom att tillsätta en tillsynsmyndighet.
Diskrimineringsombudsmannen (DO), klient- och patientombudsmannen (KO, PO), barnombudsmannen (BO) och konsumentrådgivningen (KR) kan slås samman till en myndighet. Det föreslås i en utredning signerad Robert Sundström vid rättsserviceenheten.
Lotteriverksamhet, och i synnerhet penningspel, har också granskats i utredningen som föreslår att en tillsynsmyndighet för penningspel tillsätts. Detta för att Ålands penningautomatförenings (Paf) verksamhet ska vara trovärdig även i ett internationnelt sammanhang.
Tillsynsmyndigheten ska vara helt fristående från landskapsregeringen enligt förslaget. Dessutom behöver lotterilagen från 1966 revideras för att passa dagens spelindustri.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén