DELA

Ny motorbana hinner före Åland ring?

En stor motoranläggning ska byggas 50 km nordväst om Stockholm för ungefär en miljard kronor.
Det innebär att den planerade åländska aktivitetsparken förmodligen förlorar i betydelse för besöksnäringen.
Viking motorpark, som anläggningen heter, ska byggas i Enköping som ligger ganska nära Uppsala. Planeringen startade redan 1998, och nu har bolaget kommit så långt att kommunens bygglov troligen beviljas i höst. Mängder av utredningar har gjorts genom åren – en snabbtitt visar att otaliga undersökningar gjorts beträffande arkeologi, avfallshantering, detaljplanering, ekologi, geoteknik, hydrologi, ljudnivåer, ornitologi med mera finns som underlag. Riskanalyser, säkerhetsplanering, fältbesiktningar och MKB har gjorts.
Patrik Holm, avdelningschef för kommunalplaneringen i Enköping, berättar att ärendet ska prövas mot två olika lagstiftningar, dels kommunens plan- och bygglag, dels mot Sveriges miljölagstiftning med prövning i miljödomstolar.
– Den inledande programfasen är klar. Samråd har hållits, folk har sagt sina synpunkter, och snart ska planerna ut igen på en avslutande utställning.


De flesta är för
Bland kommunens politiker är enigheten stor – motorparken ska byggas.
– Sedan ska det ju investeras en väldig massa pengar, närmare en miljard kronor. Men parken byggs i fem olika steg så hela summan behövs ju inte på en gång.
Samhället har inte deltagit mycket i finansieringen av olika utredningar, berättar Patrik Holm.
– Kommunen beviljade cirka 50.000 kronor åt bolaget i initialskedet. Utredningen gällde trafikfrågor. Mera ska samhället inte betala.
En miljard kronor – i runda tal 100 miljoner euro – är betydligt mera än de cirka 10 miljoner euro som Åland ring, den åländska fordonsrelaterade allaktivitetsparken i Eckerö Skag, beräknas kosta. I februari kom generalplanen för motorparken, uppgjord av konsulten Carl-Gustav Flink. Generalplanen utgör underlag för ansökan om miljötillstånd.


”För besöksnäringen”
Han skriver bland annat att större motortävlingar planeras fem-tio gånger per år. Besöksantalet beräknas till mellan 1.000 och 10.000 personer. Enligt honom skulle motorparken vara ”ett ytterst viktigt tillskott” som kunde ha stor betydelse för besöksnäringen, inte bara i kommunen utan också för landskapet som helhet.
Frågan är om tillskottet blir så stort ifall Viking motorpark byggs, och dessutom byggs före Åland ring. Carl-Gustav Flink konstaterar i generalplanen att flera nödvändiga kompletterande utredningar och åtgärder krävs innan byggarbetena kan komma i gång, till exempel markundersökningar, detaljplan över banorna och arkitektritningar av byggnaderna.
Enligt konsulten bör landskapsarkitekt anlitas för områdesplaneringen och specialstudier göras över trafikarrangemangen och säkerhetsaspekterna. Dessutom tillkommer eventuella marknadsundersökningar för dimensionering av publik- och andra utrymmen.
När utredningarna är gjorda ska en ny generalplan göras upp, är hans slutsats.
I morgon torsdag ska kommunstyrelsen i Eckerö ge sitt utlåtande om planerna.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax
.