DELA

Ny mjölkladugård vid Haga kungsgård

Mjölkproduktion och ny lösdriftsladugård blir det på anrika Haga kungsgård då den nya arrendatorn nu tar över för 38.000 euro per år.
Som Nya Åland berättade i början av februari så har Haga kungsgård fått en ny arrendator för de kommande 20 åren. Avtalet undertecknades i tisdags mellan landskapsregeringen och det under bildning varande bolaget Haga kungsgård lantbruk ab, som företräds av Kristoffer Lundberg.
Landskapet representerades av landskapsagronom Sölve Högman och finansieringshandläggare Leif Franzell.

Höjt arrende
Arrendekontraktet omfattar hela kungsgården, förutom två gamla arbetarbostäder i relativt dåligt skick. Totalt ingår 74,9 hektar åkermark, 14,8 hektar betesmark samt ett antal byggnader och tomtmark.
Det årliga arrendet för gården är satt till 38.000 euro.
– Den förra arrendatorn betalade drygt 20.000 euro per år, säger Sölve Högman.
Enligt planen ska Kristoffer Lundberg bosätta sig i kungsgårdens mangårdsbyggnad i vår och bruka marken från och med denna säsong. Lantbruksbolagets inriktning ska vara mjölkproduktion och för det ändamålet kommer man att uppföra en ny lösdriftsladugård på gården.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Anna Björkroos