DELA

Ny Miseavgift för fritidshus

Ålands miljöservice, Mise, höll stämma i fredags. Bland annat togs beslut om en ny avgift för fritidshusägare.
Under fredagens Misestämma fastställdes budget och avgifter för 2011. Grundavgiften höjdes med sju euro.
– Den exakta summan beror på vilken service man använder sig av – till exempel hur mycket sortering man har hemma, säger stämmoordföranden Johan Ehn.
Nytt för nästa år är också en extra avgift på 35 euro för personer som bor i en Misekommun och har ett fritidshus. Avgiften gäller även om fritidshuset ligger i samma kommun som ägaren är skriven i.

Konstruktiv stämma
Samtliga förslag godkändes enhälligt.
– Tidigare har det varit mycket nojs men nu var det inte en enda omröstning, säger Johan Ehn.
Han ser två förklaringar.
– Dels börjar vi hitta formen för Mise, dels har vi jobbat mycket att förankra styrelsens förslag på förhand, bland annat genom information.
Mises budget för 2011 beräknas ge ett överskott på 7.800 euro. (ak)