DELA

Ny Mise-avgift på förslag för fritidshus

Nästa år kan fritidshusägare med stuga i en Mise-kommun hamna på att betala 35 euro i grundavgift.
Fritidshusavgiften finns med i förslaget som behandlas på Mises stämma den 29 oktober.
Hittills har stugägare sluppit betala grundavgift för fritidshuset om det ligger i en kommun som är medlem i kommunalförbundet Mise, alltså Ålands miljöservice.
Om någon övernattar i stugan under året räknas byggnaden som fritidshus. För fritidshus som inte är i bruk kommer fastighetsägaren att kunna anhålla om avgiftsbefrielse, enligt förslaget.
För de övriga renhållningsavgifterna för 2011 föreslås vissa ändringar.
– Sammanfattningsvis kan man säga om förslaget att avgiftssystemet förenklas och att det blir enklare att välja den tjänst som passar bäst och se vad de olika tjänsterna kostar. Det enskilda hushållet sliper då räkna ut slutsumman själv för att komma fram till vad tjänsten kostar, säger Mises verksamhetsledare Fredrik Karlsson.
Fredrik Karlsson påpekar att grundavgifterna enligt förslaget blir lägre 2011 än de var 2008.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre