DELA

Ny metod för att hitta stadsdirektör

Mariehamn nästa stadsdirektör bör utses i samarbete med ett rekryteringsföretag.
Det föreslår stadens ledande politiker.
I kväll skall stadsstyrelsen slå fast vad som skall krävas av den nya stadsdirektören och hur rekryteringsprocessen skall gå till.
Förra gången, det vill säga 2010, utsåg stadspolitikerna en särskild nomineringskommitté för att vaska fram kandidaterna. Nu föreslår politikerna att ett företag skall göra det.
– Rekryterings- och urvalsprocessen bör ske i samarbete med ett företag som har specialiserad kompetens på området. Företaget ska presentera ett urval om 3-5 kandidater och valda sökanden, skriver Petri Carlsson (MSÅ), som i egenskap av stadsstyrelsens ordförande föredrar de ärenden som rör stadsdirektören.
Förslaget är resultatet av det möte som stadsstyrelsens presidium och stadsfullmäktiges gruppledare höll tidigare i veckan.

Annonseringen efter stadsdirektör 2010 präglades av en lång lista på krav som gällde allt från kompetens till ledaregenskaper och personlighetsdrag och så vill man ha det också nu.
– Den tidigare fastställda profilen ska i huvudsak ligga till grund även denna gång vid rekryteringen av stadsdirektör, skriver Petri Carlsson.
Politikerna vill dessutom att förordnandet skall vara på sju år och att den nya stadsdirektören skall tillträda senast till hösten. Enligt förslaget skall personalchef Ritva Bergholm bevaka stadens intressen under hela processen.
Edgar Vickström lämnar posten vecka och går då tillbaka till det privata näringslivet och till en tjänst som vice vd på Wiklöf Holding. Han tillsattes hösten 2010 och tillträdde våren 2011.

Titte Törnroth-Sarkkinen