DELA

Ny ledande revisor vid landskapsregeringen

Johan Kihlman från Åbo har utsetts till ny ledande revisor vid landskapsregeringen. Samtidigt pågår förberedelserna inför en omorganisering av revisionsbyrån.
Johan Kihlman har bland annat jobbat vid jord- och skogsbruksministeriet som revisor. Där har han, enligt förvaltningschef Arne Selander, reviderat dels verksamheten, dels EU:s stödprogram.
– Vi bedömde honom som bäst lämpad av de fem personer som sökte tjänsten.
Nuvarande ledande revisorn Agneta Mannberg-Jansson går i pension den 1 april då Johan Kihlman tillträder. För tjänsten tillämpas en prövotid om ett år. Men redan den 1 mars börjar den nya chefen att jobba som extra revisor vid revisionsbyrån.
Avskedade revisorn Leif Holländers tjänst är obesatt. Arne Selander berättar att ärendet ligger i Högsta förvaltningsdomstolen.
– Vi avvaktar beslutet som kommer antingen före eller efter sommaren.

Omorganisering
Landskapsregeringen förbereder just nu en omorganisering av revisionsbyrån. Det är Riksrevisionen som tagit fram en modell. Målet är att stärka lagtingets möjligheter att övervaka landskapsregeringen.
Förslaget är att den nya myndigheten, som bildas under lagtinget, ska granska den offentliga verksamheten och dess resultat och effekter. Myndigheten kan också komma att ansvara för revisionen av åländska EU-medel. Det ska finnas en koppling till det parlamentariska arbetet.
– Arbetet leds av en landskapsrevisor som utses av lagtinget, säger Arne Selander.
Landskapsrevisorn utses för en period om nio år. Fyra-fem revisorer skulle också jobba för myndigheten. Utredningen ligger nu hos politikerna för diskussion.
– Så småningom kommer landskapsregeringen med ett förslag till lagstiftning.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax