DELA

Ny landskapslag om sänkt promille och alkolås dröjer

Det kan ta åtminstone ett år att få till en promillegränssänkning till 0,2 och alkolås i rattfylleristers bilar.
Som vi berättade igår beslöt lagtinget att promillegränsen för rattonykterhet ska sänkas från 0,5 till 0,2 promille och att den som framför sitt fordon rattfull ska få alkolås i bilen istället för körförbud.
Ärendet är slutbehandlat i lagtinget och kommer nu att föras över till landskapsregeringen för att verkställas. Detta sker efter lagtingssessionens slut, alltså efter utgången av september.


Beredning
Via landskapsregeringens registratorskansli slussas ärendet vidare till olika avdelningar för vidare beredning. Hur länge det sedan tar innan de nya reglerna blir verklighet ute i trafiken är mera oklart.
– Det beror även på om man väljer att ta upp båda frågorna på samma gång eller var för sig. Sänkningen av promillehalten kan gå relativt snabbt, via lagberedningen, medan alkolåsen innebär betydligt mera arbete, säger trafikavdelningens vägingenjör Stig Janson.
Införandet av alkolås som straff skulle kräva förberedelser och omfattande arbetsinsatser av av åtminstone trafikavdelningen, polisen, motorfordonsbyrån och lagberedningen.
Hur länge tror du det dröjer innan alkolås blir en del av det verkliga trafiklivet?
– Jag tippar på minst ett år.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax