DELA

Ny lag om garantipension

I en rikslag ska snart alla pensionärer garanteras en skälig försörjning. Rikslagen gör att landskapsregeringen kan avsluta arbetet med lagförslaget om särskilt socialvårdsstöd.
– Landskapets strävande har sammanfallit med rikets, säger social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
En garantipension ska trygga försörjningen för pensionstagare vars pensioner i övrigt är för låga för att ge en skälig försörjning. Rikslagen om garantipension träder i kraft den 1 mars 2011.
Den gäller också på Åland. Garantipensionen är bunden till folkpensionsindexet och full garantipension skulle enligt 2010 års nivå vara 685 euro per månad.
Detta innebär att landskapsregeringen avslutar arbetet med att förbereda en lag om särkilt socialvårdsstöd eftersom målgruppen för och syftet med lagen i huvudsak är detsamma som i rikslagen, meddelar landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
– Vi kan konstatera att landskapets strävanden sammanfallit med rikets, viket resulterat i att vi från och med den 1 mars 2011 fått ett enhetligt system med garantipension för personer som är bosatta i Finland, säger social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
Men landskapsregeringen fortsätter kompensera kommunerna för det förebyggande utkomststöd för pensionärer med en inkomst som understiger 699 euro. Det i enlighet med landskapsbudgeten för 2010.
Det ska även finnas medel i nästa års budget för det förebyggande utkomststödet fram tills att lagen om garantipension träder i kraft.

Nina Smeds