DELA

Ny lag för finansförvaltningen

Tydligare ansvarsfördelning och moderniserad lagstiftning är avsikten med landskapsregeringens förslag till ny finansförvaltningslag.
Man föreslår en tjänst som finance controller och även en övergång till affärsbokföring för landskapet.
Det ska bli tydligare vem som har ansvaret för vad inom finansförvaltningen av Åland. I ett pressmeddelande presenterar landskapsregeringen kort sitt förslag till nu finansförvaltningslag för Åland.
Ansvarsförhållandet mellan dels lagtinget och landskapsregeringen, dels mellan landskapsregeringen och de underställda myndigheterna ska förtydligas. Lagen behöver också moderniseras.
– Den gamla lagen hör till en tid utan fördelningrätt av klumpsumman, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Ny tjänst
Perämaa berättar också att man föreslår en tjänst som finance controller för att underlätta för avdelningarna och de budgetansvariga att införa rutiner för bättre budgethantering. Den engelska titeln föranledde viss diskussion i landskapsregeringen.
– Vi valde att använda den engelska beteckningen controller eftersom det är ett vedertaget begrepp i den ekonomiska sfären.
I och med den nya lagen förbereds också för att landskapet övergår till affärsbokföring.
Tanken är att de nya bestämmelserna om landskapets budget, bokslut och årsredovisning ska tillämpas från och med finansåret 2012.

Bokslut till lagtinget
– När och om lagen antas av lagtinget ska också bokslutet och verksamhetsberättelsen levereras som dokument i lagtinget och behandlas av finansutskottet.
Men hur är det nu, behandlar inte lagtinget bokslut och verksamhetsberättelse?
– Lagtinget diskuterar det inte tillsammans som ett lagtingsdokument.
Perämaa hoppas att remissdebatten i lagtinget sker redan nästa vecka.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax