DELA

Ny kokbok av Michael Björklund

”Ny nordisk mat med Micke” heter den kokbok som Michael Björklund planerar ge ut till julen 2011. Upplagan på 2.000 exemplar beräknas kosta 85.000 euro.
Kultur- och fritidsnämnden i Finström har beviljat Björklund 200 euro och förbinder sig att köpa fem böcker, dels till biblioteket, dels för representation.
Sx2 Productions och ungdomsfilmprojektet ”Fåglarna tittar på oss” får också 200 euro under förutsättning att ungdomar från Finström deltar. Anni Brandt får 150 euro för att delta i Konstrundan 2010 och för en utställning i Finströms bibliotek.
Dessutom ökar bidraget för de sex midsommarstängerna i kommunen med 50 euro till 150 euro eftersom kostnaden för kronpappret har stigit. (tt-s)