DELA

Ny integrationslag till lagtinget

Mer flexibilitet i svenskaundervisning och en personlig integrationsplan för varje inflyttad.
Bland annat det ingår i förslaget till en integrationslag som lämnades till lagtinget i går.
Den förra landskapsregeringen presenterade redan i höstas ett förslag till en integrationslag, något som Åland dittills helt saknat. Då handlade det om en blankettlag, men den nya landskapsregeringen har nu gjort om förslaget till en fulltextlag.
– Lagen är anpassad till åländska förhållanden men väldigt mycket är uppbyggt på den finska lagen nu som då, säger kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob).
Lagen ska bland annat ge ökad flexibilitet till svenskaundervisning för inflyttade.
– Vi har tittat på hur man gör det möjligt att kunna arbeta och lära sig svenska samtidigt. I dag om man ska lära sig svenska har man fått sluta sitt arbete för att gå heltid på svenska. De kurser som varit på kvällstid har inte varit riktigt anpassade till behoven, menar Lindholm.
– Det är vi alla överens om att språket är nyckeln för att man ska inkluderas i samhället, säger hon.
Lagförslaget lämnas till lagtingets kännedom på måndag men debatteras förmodligen först nästföljande måndag.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni