DELA

Ny gc-väg vid Sjökvarteret

Mariehamns stad har fått grönt ljus av landskapsregeringen att bygga en drygt hundra meter lång gång- och cykelväg, gc-väg, vid Sjökvarteret längs Österleden. Den nya cykelvägen dras på sträckan mellan båthuspiren och nerfarten till Guldviva-butiken. Vägen byggs cirka sju-åtta meter från landsvägen och blir en fortsättning på den gc-väg som kommer norrifrån.
Däremot godkändes inte Sjökvarterets önskemål om att gång- och cykelvägen dras utanför dess arrendeområde ytterligare 30 meter söderut eftersom den sträckan skulle ha kommit närmare landsvägen.
– Vi ska göra någon form av utredning av östra och västra utfarterna samt sjukhusbacken under detta år och vill i det här skedet inte ha något närmare vägen, säger landskapets vägingenjör Stig Janson.
Österleden är i dag Ålands mest trafikerade väg, med dubbelt mera trafik än när den byggdes, och nya trafiklösningar har diskuterats många gånger.
Läs mer i papperstidningen! (as)