DELA

Ny fartygsdesign för att skydda sälar

Fartygens undervattensljud stör havsdjurens kommunikation. Därför har FN-organet IMO nu lagt fram ett förslag för att på sikt minska ljudnivåerna under vattenytan. Förslaget innebär stora förändringar för sjöfarten.
– Jag hoppas att man tar fram sådana regler som är möjliga för oss att följa, säger Bernt Bergman på Rederierna i Finland.
Det som FN-organet IMO (International Maritime Organization) föreslår är att fartygens undervattensljud ska sänkas med tio decibel under en period av 30 år. Det här kan få stora konsekvenser för hela sjöfarten – inklusive de åländska rederierna. Fortfarande är det många frågor kvar att reda ut, men om förslaget verkställs innebär det stora förändringar inom fartygstillverkningen.
– En åtgärd för att minska undervattenljudet är att hänga upp motorerna genom så kallad okritisk upphängning så att vibrationerna inte överförs till skrovet. Man kan också titta på motorer som har lägre ljudnivå från början, säger Bernt Bergman som är ombudsman på branschorganisationen Rederierna i Finland och som ska närvara på det möte som IMO arrangerar i början av april.
Vidare kan man också se över skrovformen och utformningen av roder, stabilisatorer och propellrar. En annan möjlig åtgärd är att man sätter in en fjädrande del del av gummi mellan motor och propelleraxel för att förhindra att ljud och vibrationer sprids till skrovet.
– Det finns sedan tidigare på fritidsbåtar, men ännu finns det ingen beprövad lösning för de här dimensionerna.
Orsaken till att decibelnivåerna ska sänkas är att buller och ljud under vattenytan stör de havslevande djuren, framförallt säl och val, dit Östersjöns tumlare också räknas.
– Man vet sedan tidigare att havslevande däggdjur kommunicerar med hjälp av ljud som transporteras i olika kanaler som bildas när vattnet skiktar sig. Fartygsljud som kommer ner i kanalerna fortplantar sig väldigt långt och kan störa kommunikationen mellan djuren. Till exempel när de letar efter en partner eller när en unge söker efter sin förälder, säger Bergman.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén