DELA

Ny etapp för 30 miljoner

Nästan som två kk-hus, det är kostnaden för följande utbyggnad av centralsjukhuset. Den utbyggnad som pågår nu skall vara klar i början av januari – en månad försenad.
I går fick landskapsregeringen information om följande etapp i utbyggnaden av sjukhuset. För 29,5 miljoner euro skall det byggas en psykiatrisk enhet, en enhet för primärvård, onkologi med mera och en för intensivvård och dialys, för de nuvarande utrymmena behövs till annat.
– Finansansvariga Lasse Wiklöf (s) frågade om kostnadskalkylen håller och vår projektansvariga Erik Hjärne konstaterade att som det ser ut nu så håller kalkylen, berättar förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström från gårdagens möte.
Men han tillägger att man först i mitten av januari, när alla skisser är klara, kan veta med någorlunda säkerhet hur det ser ut.

Byggs hela tiden
Det har byggts enormt mycket på centralsjukhuset de senaste åren. Det började med operationsavdelningen, så byggdes akuten och en del annat för cirka fem år sedan. Nu byggs nytt kök, matsal, centrallager och en del tekniska utrymmen. Den biten skulle ha varit klar den 1 december men överlåts nu den 3 januari.
Och nästa etapp står redan och bankar på dörren.
Det finns snart ingenting kvar av det gamla centralsjukhuset.
– Grundstrukturen finns nog där, försäkrar Ehrnström. Och nämner bäddavdelningar, som fortfarande har 50-talsstandard med fyra patienter per rum.

Psykiatrin
Den psykiatriska vården skall flytta in från Grelsby till en egen byggnad på den plats där daghemmet Solrosen finns i dag.. Där skall också finnas en vuxenpsykologisk enhet, barn- och ungdomspoliklinik, missbrukarenhet, ätstörningsmottagning och bland annat arbets- och musikterapi.
– Där samlas allt inom psykiatrin med undantag för dagklinikverksamheten, säger Ehrnström.
Psykiatrin är det som har kallats etapp 3 i utbyggnaden. Den kommer nu samtidigt med etapp 2, som är ”allt det andra”. Ehrnström nämner några stora bitar.

Gamla köket rivs
– Hälsocentralen/primärvården, som nu är inklämd i en flygel samt i en brun och en gul personalvilla, skall få ett plan i en ny byggnad på den plats där köket nu finns.
I samma byggnad en våning upp blir det diabetesenhet och utrymmen för onkologin. I tredje våningen blir det barnrådgivning och företags- och personalhälsovård.

Akuten får granne
Intensivvårdsavdelningen och dialysen flyttas från utrymmen intill uppvaket till en ny byggnad granne med akuten. Eftersom de delvis använder samma personal så bor de ihop.
De utrymmen de lämnar behövs för att få dagkirurgin att fungera bra. Dagkirurgi betyder att patienten kommer in, opereras och får åka hem samma dag. Ehrnström räknar med att hälften av patienterna eller mer inom en nära framtid hör till dagkirurgin.

Flyttar om
Tre nya byggnader finns alltså med i planerna plus en en hel del smått och gott, som han kallar det.
Den gynekologiska mottagningen behöver mer utrymmen så man kan samla allt till en kvinnomottagning.
Den medicinska avdelningen är överbelastad tidvis och borde byggas ut eller byta våning med någon annan.
Medicinpolikliniken var för trång redan när den byggdes om för fem år sedan och kan nu få en del av gamla hälsocentralen.
Plus en hel del annat.

Etapp 4 väntar
Om allt går enligt planerna kan bygget på etapp 2 och 3 inledas nästa höst. Arbetena pågår i cirka fyra år innan allt är klart. Det är den tid man har delat upp anslaget på i budgeten. 1,1 miljoner nästa år, 10 miljoner 2008 och 2009 och 8,1 miljoner 2010.
Men det är inte slut med det.
– Etapp 4 är redan på gång, säger Ehrnström.
Det gäller Gullåsen, som skall bli mera sjukhus än långvårdsanstalt. Och då klarar byggnaden inte de sanitära kraven.
Det går inte att ha rum utan lavoar och det måste också finnas möjlighet att isolera en sjuk patient. De möjligheterna finns inte i dag.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax