DELA

Ny chef för EU-enheten

Andreas Dahlén har utsetts till vikarierande enhetschef vid kansliavdelningens enhet för Europarätt och externa frågor.
Dahlén har en kandidatexamen i rättsvetenskap från Örebro universitet, en magister i statsvetenskap från Lunds universitet samt en masterutbildning i European Affairs vid samma läroinrättning.
– Jag blev precis klar med studierna, berättar han.
2005 bodde Andreas Dahlén i Bryssel där han arbetade vid organisationen European Free Alliance. Han har även praktiserat vid EU-kommissionens representation i Stockholm.

Bereder lagstiftning
EU-enheten har till uppgift att samordna landskapsregeringens agerande inom den Europeiska unionen. Bland annat hjälper enheten till med ärendehantering och följer upp utförda åtgärder, därtill ska man skapa kontakter och uppmärksamma åländska intressen.
– Jag kommer bland annat att hjälpa till med att införliva EU-lagstiftning i den åländska lagstiftningen, säger Andreas Dahlén.
Vikariatet sträcker sig fram till den 31 augusti 2010. Sören Silverström, tidigare vikarierande chef för enheten, jobbar nu som administrationschef och chefsjurist vid kansliavdelningens allmänna byrå.

ANNIKA KULLMAN