DELA

Ny chef för Birka Cargo ser många möjligheter

Jari Sorvettula har axlat rollen som vd för Birka Cargo.
Trots utmaningarna för sjöfarten ser han goda möjligheter att utveckla och även expandera företaget.
Sedan mitten av april har Jari Sorvettula chefat över Birka Cargos sju fartyg och cirka 180 anställda. Så småningom ska flyttlasset gå till Åland men hittills har han inte spenderat mycket tid på kontoret i Mariehamn, utan rest mycket och träffat kunder i Sverige och Finland.
Tidigare har han verkat inom Hollmingkoncernen och kommer senast från vd-posten för det estnisk-amerikanska bolaget Navirail Oü. Han säger att shipping är en verkligt global bransch och i grunden samma oavsett land och stad.
– Alla våra kunder finns utanför Åland men bolaget är här. Själva verksamheten är överallt.

Väldigt dålig marknad
Sorvettula tog över Birka Cargo i en tid då sjöfart och kris allt oftare nämns i samma mening.
– Det är en väldigt dålig marknad, det är den. Fraktnivåerna är väldigt låga och man har pratat länge om att det ska förbättras, men vi ser inga tecken på det än.
Han vill dock inte använda ordet problem utan säger att det finns tillräckligt med utmaningar.
Det allmänna marknadsläget och lågkonjunkturen är enligt honom de största utmaningarna. Produktion körs ner i Europa och efterfågan sjunker. Bunkerpriserna gör sitt och de nya kraven från EU:s sida gör det inte heller lättare för branschen.
Svaveldirektivet som begränsar mängden svavel i fartygsbränsle till högst 0,1 procent träder i kraft 2015 och enligt Sorvettula finns det i dagsläget två sätt att hantera detta, sjödiesel eller så kallade scrubbers, svavelrensare. Troligen ska scrubbers installeras på Birka Cargos fartyg, även om beslut inte är fattat ännu.

Kan tänka sig sjödiesel
I dag är svavelrensare dyra och har inte gett speciellt goda resultat i provinstalleringar. Sjödiesel däremot är ett garanterat dyrt alternativ.
– Man måste fråga sig hur mycket man vill investera i en 20 år gammal båt. För äldre båtar med bra bränsleekonomi kan man kanske tänka sig sjödiesel, säger Jari Sorvettula.
Han säger att den genomsnittliga livslängden för en Ro-Ro-båt är mellan 25 och 30 år. Alla Birka Cargos fartyg är byggda på 1990-talet, de mindre i början av decenniet och de större vid millennieskiftet.
Jari Sorvettula tror att ny teknologi, till exempel flytande naturgas som används i Viking Lines nya kryssningsfartyg Grace, troligen kommer även till fraktfartyg, frågan är bara när. Hamnarna måste först byggas om för gastankar och det skapar utmaningar för frakttrafiken, som inte har fasta hamnar på samma sätt som passagerartrafiken.

Kan expandera
Trots utmaningarna ser han många möjligheter för företaget.
– Birka Cargo är ett väldigt välskött bolag och det ger möjligheter att utveckla bolaget i olika riktningar. Det är kanske inte så att man bestämt sig för att behålla flottan och operera som man tidigare gjort.
I dag opererar Birka Cargo inom Europa och fraktar i huvudsak papper och andra skogsprodukter från Finland och Sverige till Tyskland, Danmark, England och Holland. Jari Sorvettula säger att det är för tidigt att spekulera om strategier och visioner men han utesluter inte heller expansion.
– Inget hindrar oss från att ta oss någon annastans.
Sorvettula säger att EU vill minska mängden långtradare på Europas vägar och han tror att sjöfrakten har en stark framtid. Även om det blir lite dyrare med nya krav är sjöfart fortfarande det mest ekonomiska sättet för stora mängder last.

Annakaisa Suni