DELA

Ny bonus för bankkunder

Nu tar Andelsbanken på allvar upp kampen om privatkunderna. Metoden är ett nytt bonusprogram som enligt vd Håkan Clemes är i det närmaste oslagbart.
För att få del av bonusen ska man vara ägarkund hos banken.
– För oss är det här stort, intygar Håkan Clemes som bjöd in till information om det nya i går.
Andelslagsformen har inte på samma sätt som aktiebolag kunnat locka kunderna med dividend, och det har varit svårt för kunderna att få del av avkastningen. Genom det nya bonusprogrammet vill man ändra på det.
Redan i dag, den 1 februari, ökar den nuvarande bonusen med 50 procent. I december höjs den med ytterligare 50 procent. Dubbelt mera tillbaka under det här året, alltså.
Orsaken till att det här kan göras är att Andelsbankens resultat har varit bra under de senaste fem åren.
– Också fjolåret gav ett väldigt positivt resultat. Det har förstås gjort det möjligt för oss att locka kunder.

För ägarkunder
Alla som äger en andel á 100 euro i banken, och som dessutom har depositioner, lån och fondplaceringar för minst 5.000 euro i banken har rätt till bonusen. Ju fler insättningar, placeringar eller lån en kund har, desto mera får kunden i bonus.
– Kunden ska alltså anlita oss som bank. Det räcker inte med att enbart äga en andel.
I dag har banken cirka 12.000 kunder, men bara en tredjedel är ägarkunder. Förhoppningen är nu att få fler som ägarkunder, och också att få nya kunder, som koncentrerar sina bankaffärer till Andelsbanken.
Här kommer fusionen med Pohjola in. Den som koncentrerar sina försäkringar till Andelsbanken/Pohjola får från och med i höst betala sina sakförsäkringspremier med bonusen. Det här gäller för den som har minst två slag av försäkringar i Pohjola.

Unga familjer
Den familj som till exempel lyfter bostadslån för att bygga ett nytt hus har stor nytta av systemet, framhåller banken.
– Om lånet är på 200.000 euro, snittlånet för ett nytt hus i dag, så ger det väldigt mycket bonus. Rabatten på hem- och fastighetsförsäkringen är 50-60 euro per år, och bonussystemet leder till en återbäring på 480 euro per år som så småningom kan användas för att betala försäkringspremien med.
På så vis försäkrar sig banken om att bonus som kunderna tjänat in också kan användas. Bonusen kan också betalas ut i kontanter. Då betalar kunden 28 procent i kapitalskatt.
Konkurrensen har lett till att den marginal som banken tar ut av lånekunderna har sjunkit rejält de senaste åren. I dag är den enligt Håkan Clemes i genomsnitt 0,5 procent för bostadslån, men det finns kunder som fått låna med en marginal på 0,4 och till och med 0,3 procent.
– Så med bonusen inräknad blir marginalen väldigt låg.
Bonusen räknas ut automatiskt.

Intern diskussion
Förstås gör Andelsbanken det här för att få fördel gentemot andra banker, medger han.
– Vi har haft diskussion internt ifall vi i och med bonusen binder oss till ett system som visar sig vara olönsamt för oss. Men vi tror att det ger en så stor tillväxt att det uppväger den risk vi tar.
Ålänningar verkar vara trogna de lokala försäkringsbolagen. Hur ska ni övertyga dem om att Pohjola är lika bra?
– Det är nog vår största utmaning. Men Pohjola är Finlands största försäkringsbolag och det lyckas man inte med om man inte är bra. Vi har fått fler betydligt fler Pohjolakunder efter fusionen och vi har rejält folk som skadereglerare, Sten-Åke Häggblom för fastigheter och Conny Latvala för bilar.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax