DELA

Ny barnskyddslag stor förbättring

Landskapet får troligen samma nya barnskyddslag som träder i kraft i riket i januari 2008.
Den nya lagen skall klargöra rollfördelningen, snabba på behandlingen och öka rättssäkerheten i barnskyddsärenden.
Med anledning av gårdagens artikel om en politiker som anmälts för barnmisshandel efter en lång vårdnadstvist finns det anledning att titta på vad som är på gång inom barnskyddet på Åland. En viktig nyhet är den nya barnskyddslagen som träder i kraft i riket vid årsskiftet, berättar landskapets socialchef Carina Strand.
Landskapet kommer sannolikt att anta den nya lagen som en blankettlag, precis som fallet varit med den gamla. På många punkter har det skett positiva förändringar i lagtexten, tycker Carina Strand.
– Den gamla lagen har kanske inte varit så lätt att tolka. Den nya beskriver bättre hur olika saker skall gå till och vilka kompetenser handläggarna måste ha.
Till exempel stadgas det tydligt att utredningar om behovet av barnskydd maximalt får räcka tre månader. Det finns också en paragraf om ”tryggande av multiprofessionell kunskap” som tvingar kommunerna att tillhandahålla expertgrupper med kunskap på alla olika områden som ett barnskyddsärende kan beröra – allt från hälsovård till juridisk expertis.


Misstanke
Den nya lagen säger också tydligt vilka som har anmälningsskydd i fall det finns en misstanke om att barn far illa.
Det viktigt att inte heller privatpersoner tvekar att göra anmälan vid behov.
– Man behöver inte veta att något är på tok, det räcker med en misstanke. Det naturligaste är att man tar kontakt med sociala myndigheter i kommunen, säger Carina Strand.
Sen är det upp till kommunens socialarbetare att utreda om misstanken var befogad eller inte.
Är jävsituationer i barnskyddsärenden ett problem i små kommuner?
– Jag kan säkert tro att man upplever det som ett problem. Den nya lagen kommer att kräva två handläggare vilket kommer att stärka klientens rättssäkerhet. Jag tror inte att det är ett problem, men jag kan förstå att man känner så ibland, säger Carina Strand.


Andra projekt
Men det är inte bara den nya lagen som kan bättra på barnskyddet i landskapet. Nya Åland kan i dag också berätta om en gemensam barnskyddsjour som inrättas på Åland i höst (se separat artikel) och den 11 maj i år kunde Nya Åland rapportera om projektet Barnahus som fått gott fotfäste i landskapet.
Barnahus är namnet på en arbetsmetod som skall främja samarbetet mellan olika myndigheter då barn misstänks ha blivit utsatta för brott. Företrädare för polisen, åklagarämbetet, barn- och ungdomssjukvården, barn och ungdomspsykiatrin samt medlemmar ur socialväsendet har under ledning av barnombudsman Ulla Rindler-Wrede arbetat för att strukturera och utveckla samarbetet.
Syftet med Barnahus är, precis som med den nya lagen, att förkorta behandlingstiden av barnskyddsärenden samt att klargöra rollerna att så ingenting faller mellan två olika stolar.

FREDRIK SONCK

fredrik.sonck@nyan.ax