DELA

Ny åländsk ungdomsportal

Info om evenemang, råd om vem man vänder sig till med frågor om alkohol, sex och samlevnad, tips om bostäder och länk till bilpool är något av det som ska finnas på den nya webbportalen www.ung.ax.
Ålands landskapsregering har tillsammans med Mariehamns stads ungdomsbyrå och Rädda Barnen tagit initiativet till en ungdomsportal www.ung.ax. På ung.ax ska allt inom ungdomsarbete samlas, på ett enkelt och sökbart sätt.
– Det ska vara en levande sida och framförallt ska den locka unga och vara häftig. Sidan ska vara den enda sidan man som ung behöver känna till för att hitta all information om organisationer som sysslar med ungdomar, berättar vikiarierande ungdomskonsulent Anita Husell-Karlström i ett pressmeddelande.
Ännu finns ingen färdig sida. Men domännamnet har registrerats och sidan kommer att konstrueras av Marika Mattfolk, som jobbar på Rädda barnen och har forskat i barn- och ungas internetvanor.

Tyck till
Tanken är att portalen bland annat ska innehålla information från landskapsregeringen, Mariehamns stad, de åländska kommunerna, föreningar och församlingarna. Därtill ska det finnas en länksamling och en kalenderfunktion.
– Webbsidan ska vara en informationsbank till det mesta som unga (och vuxna) har behov av att veta, säger Anita Husell-Karlström.
För alla intresserade ordnas ett informations- och diskussionstillfälle i kväll, torsdag, klockan 19 i konferensrum Rödhamn i självstyrelsegården. (ab)