DELA

Ny affärsplan bemöter hoten mot Ålands välstånd

– Åland har stannat upp i utvecklingen. Vi har inte råd att behålla de strukturer som finns idag, varken ekonomiskt eller samhällsmässigt, säger Ålands handelskammares vd Daniel Dahlén.
Ålands handelskammare har tagit fram en affärsplan för att Åland ska hänga med i den globala ekonomin.
Brist på arbetskraft, sviktande omsättningsutveckling och medelåldern stiger. Enligt Ålands handelskammares vd Daniel Dahlén måste det åländska samhället förändras för att det nuvarande välståndet ska kunna behållas.
– Det finns ett hot mot Ålands välstånd om inte strukturerna ses över. Genom att slå ihop kommunerna till en enda enhet kan vi sänka skatten med 5 procent, vilket skulle ge 1000 euro mer per år i plånboken för en åländsk medelinkomsttagare. Samtidigt som upplevd offentlig service kvarstår vid dagens nivå.
Tror du att ålänningarna vill ge upp sina kommuner?
– Jag tror att gemene man är positivt inställd till det här. Kanhända ser inte de politiska partierna på lokal nivå att det finns pengar att tjäna, men om frågan lyfts till ett allåländskt perspektiv finns möjligheterna.

Mindre byråkrati
Daniel Dahlén understryker att det ska finnas bibehållen vård, skola och omsorg trots att skatten kan gå att sänka. Han tycker att Åland, som samhälle sett, skulle fungera bättre om man använde sig av minsta möjliga byråkrati.
– Det här är inte poltik. Vi vill bara att varje ålänning ska ha högre desponibel inkomst, ett enklare liv, en renare miljö och en bibehållen välfärd. För att åstadkomma det måste samhället förvandlas till en plats med klara strukturer och entreprenörskap.
Affärsplanen innebär också att Åland ska ta steget ut i världen.
– Åland måste ta plats och finnas i Bryssel till exempel. Den åländska kunskapen ska utnyttjas för att visa världen vad vi är duktiga på. Dessutom måste vi ta intryck av andra länder och se om det finns system som vi kan applicera på Åland.

Stora företag
Genom ett lågt skattetryck, attraktiva boenden längs stränderna, återflyttninskampanjer samt en marknadsföring av Åland som en arbetsplats, istället för enbart som turistort, hoppas näringslivet kunna locka mer människor och även större företag till Åland.
– Vi behöver arbetskraft utifrån, annars finns en risk att de som bor här bara byter arbetsplatser sinsemellan, säger Daniel Dahlén och förklarar att affärsplanen innebär att den åländska hembygdsrätten ska behållas, men det ska räcka med ett EU-medborgarskap istället för att inflyttande behöva skaffa ett finländskt.
– Det går bra för Åland, men inte så bra som man vill framhäva. För att anta den globala utmaningen måste Åland börja tala om de rätta frågorna. Frågor som leder till ett samhälle med expansion och dynamik.

LINNEA FRIMAN