DELA

Nu växer postterminalen

Entreprenaden på tillbyggnaden i Sviby har gått till Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab, som också byggde första delen av postterminalen år 2000-2002.
Våningsytan i de nya delarna kommer att uppgå till cirka 3.200 kvadratmeter och den totala ytan till cirka 3.900 kvadratmeter. Den nuvarande totala ytan i postterminalen uppgår till 7.100 kvadratmeter.
Byggarbetena inleds omedelbart och de sista delarna beräknas vara klara i oktober 2008, skriver Posten Åland i ett pressmeddelande.
Projektet omfattar nybyggnad och tillbyggnad av fyra olika byggnadskroppar i direkt anslutning till befintlig byggnad:
 En lager- och produktionshall i en våning i direkt anslutning till befintlig lagerbyggnad.
 En lagerbyggnad i en våning som förlängning till befintligt lager.
 En kontorsbyggnad i anslutning till den befintliga kontorskroppen i två våningar för ledning och administration.
 En kontors- och produktionsbyggnad för affärsområde Frimärken. 
Utöver de nya byggnadskropparna görs en ombyggnad/tillbyggnad av lunchrummet med kök.
Efter färdigställandet i oktober 2008 flyttar hela Postens administration och affärsområde Frimärken bort från Torggatan 4. Kvar i posthuset blir då endast det nyrenoverade postkontoret, som beräknas vara färdigrenoverat under maj i år. (as)