DELA

Nu utbildas naturföretagare

Ungdomar med intresse för natur och miljö, fiske, jakt och viltvård får nu möjlighet att också skaffa sig en utbildning inom området hemma på Åland.
En helt ny linje startar i höst på Ålands naturbruksskola i Jomala där eleverna till exempel inte bara får lära sig att fälla och stycka viltet utan också att laga en läcker måltid och servera den till turister.
Helt i enlighet med rådande trender går naturbruksskolan nu ut med en utbildningslinje som riktar sig till ungdomar som är intresserade av naturen och miljön, jakt, viltvård och fiske. Den treåriga gymnasialstadieutbildningen består av ett gediget program som till hög grad bygger på vistelse ute i naturen.
– Målen med den nya utbildningen är att man ska kunna starta eget inom naturturismen, man får behörighet för att studera vidare och man kan ta anställning hos andra företagare, säger Bodil Regårdh, rektor vid Ålands naturbruksskola.


Späckat program
Bodil Regårdh har tillsammans med Mikael Johansson, lektor i växtodling, Britta Nyman, lektor i ekonomi och Arvid Mörn, timlärare i skogsbruk, detaljplanerat den nya linjen som baserar sig på den läroplan som i riket följs inom liknande natur- och miljöutbildning. Men trots att grunderna för läroplanen är uppdragna på riksplanet så finns där inte någon lika ambitiös utbildning. Det är ett späckat program som ryms inom de 120 studieveckor som krävs för att man ska bli utexaminerad som naturföretagare.
– Eleverna kommer ju självfallet att få vara mycket ute i naturen och mycket ute på praktik, säger Regårdh.


Starta eget
Bland de yrkesinriktade ämnena finns till exempel vildmarkskunskap med orientering och GPS-utbildning, överlevnad och vildmarksteknik, första hjälp och skärgårdsskepparexamen. Där finns vård av livsmiljöer från skogs- och jordbruksmiljöer till hur man till exempel sätter i stånd och vårdar våtmarker.
Eleverna kommer att få lära sig guidning, hur man anlägger friluftsleder och lagar mat utomhus och hur man bygger upp naturturism för turister som till exempel är intresserade av turer med kanot eller kajak, eller av långfärdsskridsko. Och eleverna kommer att få en rejäl dos med företagskunskap.
– Vi lär dem hur man startar eget, hur man bokför och redovisar, vilka lagar och bestämmelser som gäller, rättigheter och skyldigheter och så vidare. Det vill säga allt man behöver veta för att kunna starta och driva ett eget företag, säger Britta Nyman.


Mat utomhus
Viltvård, jakt och fiske är ett annat ambitiöst kurspaket. Den nybakade naturföretagaren kommer efter tre år att gå ut med ett jaktkort i fickan och med kunskaper om allt från viltvårdens grundprinciper till hur man tar till vara ett byte, både tillagning och skinnberedning ingår i undervisningen. Fiskemetoder och kräftfiske är med och också hantering av fisk och hygienpasset.
– I den här utbildningen samarbetar vi med Ålands hotell- och restaurangskola där våra elever får lära sig att stycka viltet och använda det – och fisk – i matlagningen. De ska också få lära sig hur man kan laga god mat utomhus om man sysslar med naturturism, förklarar Bodil Regårdh.
Meningen är att man i huvudsak jagar på skolans marker och förhoppningsvis också inom Jomala gårds landskapsägda områden.
– Vi har också funderat på att föda upp fasaner, berättar Arvid Mörn.


Tio platser
Dessutom finns de obligatoriska kärnämnena på studieplanen och man kan också bygga på med ytterligare ett valbart kärnämnespaket för att förbättra möjligheterna för fortsatta studier på högskolenivå.
En målgrupp som man från skolans håll hoppas att nappar på den här utbildningen är skärgårdsungdomarna som i och med detta får en chans att förbättra sina möjligheter att i framtiden stanna kvar i skärgården och skaffa sig en utkomst där.
– Vi har också fått signaler om intresse från Åbolands skärgård, säger Bodil Regårdh.
Nya timlärare inom vissa specialområden kommer att anställas för den här utbildningen. Från och med i höst tar man bara vart annat år in nya elever till lantbrukslinjen, nästa gång blir 2008.
Tio studieplatser finns tillgängliga, intresserade kan söka före den 10 april via landskapets gemensamma antagning.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN


Foto: JONAS EDSVIK