DELA

Nu uppdateras alarmcentralens datasystem

Nu har landskapsregeringen beviljat 158.000 euro för att uppgradera alarmcentralens datasystem.
– Det är så säkert det kan bli, säger tjänstförrättande alarmmästare Pertti Artell.
Det ska inte kunna gå som i januari när alarmcentralen råkade ut för ett tre timmar långt datahaveri.
I januari rapporterade Nya Åland om det haveri som slog ut alarmcentralens datasystem under tre timmar. Då framkom att alarmcentralens datasystem var gammalt och överbelastat. Men nu ska systemet uppgraderas så att risken för liknande haverier utesluts.
– I och med katastroftillbudet i januari blev det aktuellt att något måste göras, säger tf alarmmästare Pertti Artell.
Något nytt program handlar det inte om, istället handlar det om en ren uppdatering av det befintliga programmet. Men i och med uppgraderingen kommer alarmcentralen att förändra infrastrukturen för att skicka ut alarmsignaler.
– Nu går alarmeringen ut via en mast i Hammarland och en mast i Sottunga, men istället kommer vi nu att använda Smedsbölemasten.
Läs mer i papperstidningen!

John Granlund