DELA

Nu täcks gamla synder över

Ett snöklätt sockertoppsformat berg reser sig mitt i skogen. Här och där skymtar gamla chipspåsar, plastbitar och skor. Trots att det gått över tio år sedan soptippen i Ödkarby stängdes är lukten av sopor påtaglig.
I maj ska deponin i Saltvik Ödkarby vara sluttäckt.
Vid tippen pågår sedan två veckor arbetet med att täcka över de gamla soporna för att de inte ska läcka till omgivningen. Massorna har samlats ihop och komprimerats till en jämn kulle. Formen fyller en funktion – regnvattnet rinner bort längs sidorna och inte ner i soporna, berättar Jonas Karlsson vid Karlssons gräv.
Åttatusen kubikmeter sopor ska så småningom täckas över med en bentonitmatta bestående av lera mellan fiberdukar. Mattan sväller i vatten och tätnar under tryck.
– Vattnet ska rinna av den och inte ner i soporna, säger Jonas Karlsson.
En meter jord ska kröna skapelsen. Regnvattnet leds ut i skogen via ett nackdike medan en ny lakvattenbassäng ska filtrera lakvattnet.

Kontrolleras noga
Men det slutar inte där. För även om de åländska deponierna innehåller mestadels organiskt material kommer de att kontrolleras under lång tid framöver genom povtagningar. Under det första året testas lakvattnet fyra gånger, berättar Ulf Simolin, miljöskyddsinspektör vid ÅMHM.
Med tiden minskar lakvattnet, det visar inte minst kontroller vid Svinryggens deponi i Jomala:
– Där minskade det från 23.000 kubikmeter det första året till 2.600 kubikmeter efter 2–3 år.
Deponierna i Vårdö, Lumparland, Föglö och Jomala är redan sluttäckta. Flera andra kommuner, som Hammarland, Brändö och Lemland är i olika faser av arbetet, säger Ulf Simolin.

Landskapsstöd
Att deponiavfallet täcks in istället för att transporteras bort har sin förklaring.
– Det kostar enormt mycket att forsla bort avfallet, berättar Saltviks kommuningenjör Lars-Erik Danielsson.
Den totala kostnaden för att täcka deponin i Ödkarby beräknas landa på 160.000 euro. Landskapsregeringen går in med ett stöd på 48.000 euro.
Sluttäckningen ska vara klar i slutet av maj.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax