DELA

Nu söks pengar till väg på Prästö

Nu tar planerna på en minneslund i Sund Prästö fart. Pengar sökts till en väg till området.
Om landskapsregeringen säger ja kan vägen byggas redan i vår och själva minneslunden kan stå färdig snart efter det.
Ny ordförande i Ålands minneslund – och krematorieförening sedan förra hösten är Runar Karlsson och nu försöker föreningen på nytt få till stånd en konfessionslös minneslund på Sund Prästö.
Första målet är att bygga en väg, 30.000 euro räknar man med att den kan kosta.
– Det vore underligt om vi inte skulle få pengarna, säger han. Saken är verkligen ekonomiskt försvarbar. En minneslund betalar sig på sikt i och med att trycket på begravningsplatserna då minskar.
Den nya vägen ska gå från befintliga landsväg två på östra delen av Prästö, nära färjhamnen, och norrut.


Kremering
Nu hoppas Runar Karlsson på att summan beviljas antingen i budgeten eller via Pafmedel. I så fall anläggs ett parkområde på Prästös nordöstra hörn, runt 500 kvadratmeter stort. Marken ägs av landskapet.
– Med tanke på de gamla begravningsplatserna, som representerar olika religioner och som redan finns i närheten, blir det verkligen en bra plats att strö ut aska efter avlidna och minnas dem där.
Själv har Runar Karlsson mer och mer insett hur bra det skulle vara med ett ökat intresse för kremering på Åland, där begravningsplatserna snart blir överfulla..
– Tiden börjar mogna för det här också här, liksom i områden runt Åland. Jag har förstått att i områden där det finns ett krematorium väljer ungefär varannan person att låta kremera sig.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman