DELA

Nu skärps tonen om vindkraften

Bryssel kan bli nästa instans för Åland ifall statsmakten inte viker sig beträffande stödet för förnybar energiproduktion.
I morgon åker landshövdingen till Helsingfors. Nästa vecka står flera ministrar i tur för samtal.
I torsdags gav landskapsregeringen ett utlåtande som grundlagsutskottet begärt om det lagförslag som Finlands regering gett till riksdagen och där Åland lämnats utanför stödsystemet med hänvisning till att utbetalning av näringsstöd är en åländsk angelägenhet.
Tonen i utlåtandet är ganska skarp (se skild artikel).
Landshövding Peter Lindbäck har kallats till möte i Helsingfors på onsdag som ordförande i Ålandsdelegationen. ÅD gav i ett tidigare skede ett utlåtande till justitieministeriet där man konstaterade att det inte finns några hinder för statsmakten att betala stöd till Åland för förnybar energiproduktion trots att landskapet har egen behörighet när det handlar om näringsstöd.
– Jag är lite osäker på varför jag är kallad. Antagligen har grundlagsutskottet tilläggsfrågor kring det utlåtande som Ålandsdelegationen gav tidigare, säger han.


Inte tvungen
Å andra sidan finns det heller inget som säger att statsmakten skulle vara tvungen att ta in också åländska företag i stödordningen, påpekar han – men den frågan ställdes aldrig.
– Så om det här slutar med att stödet inte ges till åländska företag så är det inte i strid med Ålandsdelegationens tidigare utlåtande.
Utlåtandet gavs i ett skede när allt tydde på att det fanns politisk vilja i Finlands regering att med hjälp av åländsk vindkraft få hjälp med att uppfylla Finlands del av EU:s klimatmål.
Kan Ålandsdelegationen komma med en viljeyttring?
– Nej. Vår enda uppgift är att ge ett självstyrelsejuridiskt utlåtande. Vi bedömer inte ändamålsenligheten.
Det enklaste sättet att reglera förhållandet mellan staten och självstyrelsen i det här fallet är, säger han som många andra, via en överenskommelseförordning. Sådana finns redan till exempel för sjöbevakningen och FPA.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre