DELA

Nu skall man betala för cyklar på färjan

Alla som nästa sommar reser med cykel får betala för den på skärgårdsfärjorna och också de som nöjesåker med lastbil får i fortsättningen köpa biljett.
Dessutom skall det bli förbjudet att dubbelboka.
Skärgårdsfärjornas nya cykelavgift går ut på att man köper ett klistermärke för 5 euro. Märket fäster man på cykeln och det berättigar sedan till fria resor på alla turer och linjer under hela sommaren. I fjol reste cirka 3.000 cyklister med norra linjen och 2.000 med den södra.
– Dessutom skall de som tar lastbilen med ombord på en ren nöjestur betala, säger Katarina Norrgård på Ålandstrafiken.
Hittills har man inte haft några andra regler än att samtliga lastbilar hör till den nyttotrafik som är gratis till och från skärgården.
Man vill också komma åt alla som garderar sig genom att boka bilen på flera avgångar.
– Det blir från och med 2011 förbjudet att dubbelboka, säger Norrgård.
I övrigt blir det inga större nämnvärda förändringar i biljettpriset. Vissa justeringar görs, till och med neråt, för att det skall bli lättare för besättningen att handskas med betalningen ombord.
Skärgårdstrafiken kommer enligt beräkningarna att kosta 15,2 miljoner euro nästa år. Den optimala trafiken där alla önskemål hade beaktats skulle ha kostat 16,2 miljoner.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen