DELA

Nu skall de samarbeta kring Östersjön

Fortsättning följer.
Det blev resultatet när männen bakom fyra viktiga Östersjöstiftelser möttes i Mariehamn i fredags.
– Ganska tungt manskap här, säger Anders Wiklöf.
Han överdriver inte.
Bredvid honom sitter svenske finansmannen Björn Carlson, finländske Ilkka Herlin, ledare för Cargotek som är en avknoppning av Kone, och Juha Nurminen, ordförande för John Nurminen Ab.
Alla känner varandra sedan tidigare. Men den här gången är det inte affärer utan miljön som fört dem ihop till ett smått historiskt möte.
De representerar varsin stiftelse som grundats för Östersjöns bästa.
Anders Wiklöf har Östersjöfonden.
Ilkka Herlin leder Baltic Sea Action Group.
Björn Carlson grundade Baltic Sea 2020 för sju år sedan.
Och Juha Nurminen leder John Nurminen-stiftelsen.
Att de fyra sitter i samma rum för första gången, och att det blir flera möten längre fram, är resultatet av den finlandssvenske EU-parlamentariken Carl Haglunds arbete. Tanken är att samordna stiftelsernas arbete för att använda pengarna effektivast möjligt.
Och pengar finns.
Björn Carlson drog igång Baltic Sea 2020 med 500 miljoner kronor ur egen ficka. På fem år har man satsat på ett femtiotal projekt.
Anders Wiklöf grundade Östersjöfonden med tre miljoner mark för 20 år sedan. Stiftelsen har sedan dess delat ut runt 600.000 euro och ekonomin är god.
John Nurminen-stiftelsen, jämngammal med Östersjöfonden, har stött och samlat in bidrag på runt elva miljoner euro för olika projekt. Dessutom har Juha Nurminen startat Baltic sea fund med en grundplåt på 600.000 euro.
Ilkka Herlins Baltic Sea Action Group har tagit initiativ till projekt i mångmiljonklassen.

Olika metoder, samma mål
Stiftelserna har tacklat miljöproblemen på olika sätt. Björn Carlson har satsat närmare femtio miljoner kronor på att trygga torskens återväxt.
– Det är den viktigaste åtgärden, säger han.
Fiskarten ingår in en näringskedja som påverkar algblomningen. Ju mindre torsk, desto mindre zooplankton som äter växtplankton och alger. Östersjön skulle ha plats för tre gånger så mycket torsk som i dag utan att riskera ekosystemet, säger Carlson.
Det finns ljuspunkter som media borde lyfta fram i stället för att fokusera på problem, tycker både Carlson och Juha Nurminen. Till exempel har Finlands miljöcentral rapporterat att övergödningen i Finska viken har minskat.
– Som dykare och undervattensfotograf kan jag bekräfta det, säger Nurminen.
Hans stiftelse ägnar mycket resurser åt vattenreningsprojekt runt Östersjön. Men det stora hotet är de kraftigt ökande oljetransporterna till havs och risken för oljeutsläpp som de för med sig. Därför satsar stiftelsen också på nya kommunikationssystem för sjöfarten.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom