DELA

Nu ska Tullarns äng med i Natura 2000

Just nu förbereds ett avtal mellan landskapsregeringen och Mariehamn stad om att göra Tullarns äng till Natura 2000-område. Enligt landskapets naturvårdsintendent Jörgen Eriksson har ärendet varit aktuellt länge.
– Det har stötts och blötts i ett nio-tal år. Nu har äntligen kuddan kalvat som man brukar säga, säger Jörgen Eriksson.
En anslutning till Natura 2000 innebär att Mariehamn förbinder sig gentemot EU att sköta Tullarns äng enligt reglerna.
– Den ska skötas som löv- och strandäng, säger Jörgen Eriksson som tror att avtalet snart kan godkännas av landskapsregeringen och efter det kan det bli tal om att avtalet mellan staden och landskapet skrivs under i högtidliga former. (ar)