DELA

Nu ska resten av tjärasfalten bort

Landskapsregeringen begär nu in anbud för transport och omhändertagande av den giftiga tjärasfalt som finns deponerad i Lemland. Det handlar om 3.500 ton asfaltsmassa. Det här är giftig tjärasfalt som landskapet har utöver det som fanns hos Rafael Ab tidigare.
– Den som lämnar in anbud ska också ha en giltig plats för att ta emot asfalten, säger landskapets vägingenjör Stig Jansson.
Den 10 november ska anbuden vara inne.
– Vi vill få iväg asfalten innan det blir vinter, säger Jansson om den korta anbudstiden. (ns)