DELA

Nu ska privat vård finansieras

Om ett år ska Medimar dra i gång sin nya verksamhet i Jomala Möckelö. Nu vänder man sig till allmänheten för att få inredning och utrustning bekostad.
I Jomala Möckelö växer sjukvårdsbolaget Medimars nya byggnad fram som bäst. Tanken är att huset ska börja användas våren 2011 och Medimar Scandinavia håller nu en aktieemission som vänder sig till allmänheten.
Målet är att få in minst en miljon, och högst 1, 68 miljoner euro för att utrusta huset. Bolaget satsar bland annat på moderna operationssalar där det ska finnas möjlighet att utföra mer utvecklade ingrepp som till exempel titthålskirurgi.
– Vården förändras och utvecklas hela tiden och ett vårdcenter på Åland skapar nya förutsättningar för att utveckla den privata vården, säger vd Carin Holmqvist.

Modern teknik
Man planerar även att skaffa en så kallad magnetresonanskamera. I dag erbjuds patienter den tjänsten endast när ÅHS beställer in den från riket.
– Men det förutsätter att ÅHS helt slutar med den tjänsten, säger Holmqvist.
Man tycker överlag att det skulle vara intressant att hitta nya samarbetsformer med ÅHS i framtiden men inser att det kan finnas en del trösklar att kliva över.
Nytt för Åland blir också så kallad dagkirurgi som innebär att patienten opereras och åker hem samma dag. Medimar planerar att erbjuda dagkirurgi inom specialistområden som ortopedi, öron-näsa-hals, urologi, gynekologi och estetisk kirurgi. Det kommer att kräva betydande investeringar i medicinsk teknologi. Behovet av investerings- och driftskapital beräknas uppgå till cirka 1,4 miljoner euro under de tre första åren.
– I dag köper Ålands hälso- och sjukvård sjukvårdstjänster från utlandet för sju miljoner euro per år, om vi kan ta över en del av det skulle det vara hemåt för skattebetalarna, säger Holmqvist.

På hemmaplan
Medimar menar att fördelarna och möjligheterna med vårdhuset är många. Fler åländska patienter kan vårdas på hemmaplan och snabbare behandling leder till kortare sjukskrivningar och ökat välbefinnande. På så sätt stannar försäkringspengar och offentliga medel i allt större utsträckning på Åland.
Medimar ser också stora möjligheter i att sälja vårdtjänster till kunder utanför Åland, något man menar att även gynnar andra företag inom besöksnäringen.
– Patienten betalar ju också för hotell och resan hit, säger Holmqvist.
Om hela Medimars verksamhet kommer att flytta från nuvarande lokaler på Torggatan i Mariehamn vet man änu inte. För boende i Mariehamn förenklar det om delar av verksamheten finns kvar.
Hur långt har ni kommit i rekryteringen av specialister?
– Vi har haft många kontakter med läkare under de år som vi planerat det här och är inte oroliga för att inte få hit folk, säger Holmqvist. Vi har en lång lista på personer som kan anställas.
Ett nätverk av specialister ska byggas upp, specialister som i sin tur har egna nätverk som Medimar får tillgång till. Några av dem kommer att ha sin fasta punkt på Åland, andra pendlar.
Det finns inga kriterier för den som vill satsa pengar på Medimars nybygge, men bolaget får endast marknadsföra sig i Finland. Den lägsta summan man kan gå in med är 480 euro. Emissionen startar på måndag och avslutas den 12 april.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax