DELA

Nu ska lagstiftningen kring lodjuret ses över

Nu ska landskapsregeringen se över lagstiftningen, eller rättare sagt bristen på lagstiftning, när det gäller hanteringen av lodjur.
Bland annat ska man ta fram tydliga regler för hur ersättning ska betalas ut om ett lodjur angriper boskap.
Vid årsskiftet skrev Ålands producentförbund ett brev till landskapsregeringen där man vädrade sin oro över lodjurets påverkan på fårnäringen på Åland.
Lodjuret är skyddat enligt internationella avtal, till exempel EU-direktiv. Däremot kan man tillåta skyddsjakt för att hindra allvarlig skada på boskap om jakten inte äventyrar lodjursstammen. Men i dagsläget finns det inte klara regler för detta på Åland och nu ska landskapsregeringen se över lagstiftningen.
– Det som speciellt behövs är en lag som reglerar ersättningsfrågan i de fall där lon har dödat boskap, säger biträdande naturvårdsintendent Inkeri Ahonen på landskapets miljöbyrå.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom