DELA

Nu ska det bli liv i LUF!

– Vi har planer på gemensamma aktivitetskvällar och håller på att utveckla ett avtal mellan kommunen och ungdomsföreningen angående hur saker och ting ska skötas.
Det säger Christian Johansson, nygammal ordförande i LUF, som hoppas att aktiviteterna snart ska komma i gång ordentligt i Lemland.
Lite aktivitet, få medlemmar, och tillgång till stora lokaler som ska skötas och tas om hand. Det tycker Christian Johansson är en ganska klar bild över hur de ser ut för många åländska ungdomsföreningar i dag.
Som aktiv både i ungdomsföreningar på Åland och på fastlandet säger han att han ibland blir nästan avundsjuk när han ser hur det kan se ut i föreningslivet i riket.
– Jag hoppas få i gång aktiviteterna här i Lemland nu. Det gäller att få med sig några i början. Då får man lätt med sig fler sen.

Ny ungdomsledare
Med den helt nyanställda ungdomsledaren Ulrika Carlsson på plats i Lemland tror han nu att läget är rätt för att starta ett nytt samarbete.
– Vi håller på att skriva ett avtal mellan kommunen och ungdomsföreningen nu, som går ut på att kommunen ska stå för driften av vår lokal, Valborg, mot att de får vara här kostnadsfritt. Vi planerar också att ordna aktiviteter tillsammans. Tidigare har det varit så att vi alla har varit här i lokalen mycket, men utan att samarbeta med varandra. Det vill vi ändra på.
Han är nöjd med måndagens uppslutning på Valborg där både representanter från kommunen och ungdomsföreningen fanns på plats. Dessutom deltog flera representanter från Ålands ungdomsförbund.
– Vi planerar nu bland annat en gemensam talka för att rusta upp en del utrymmen här i lokalerna på Valborg. Så får vi hoppas att de snart kan komma till användning.

JESSICA SUNDBERG