DELA

Nu ska de enskilda vägarna inventeras

Nu ska Ålands enskilda vägar kartläggas. Lantmäteriets personal i Åbo och på Åland ska samarbeta för att inventera vägarna och uppdatera registren.
Målet är att alla Ålands vägar och vägrättigheter ska vara inventerade senast år 2020.
En enskild väg är en väg som berör minst två delägare och som inte tillhör landskapet eller kommunen. Ibland har vägar uppkommit och byggts ut genom åren utan att någon egentligen vet vem som har rätt att använda vägarna i dag.
– I sydvästra Finland och på Åland har vi hamnat lite i bakvattnet när det gäller registreringen. I Österbotten har man varit bättre på att följa upp vägsituationen, säger Ralf Lindblom som är förrättningsingenjör på lantmäteribyrån.
– När folk ringer och frågar vilka vägar de får använda kan det ibland ta en halv dag att reda ut. Det här projektet handlar om att få ett enhetligt och fungerande register.
Med sig runt det kartfyllda bordet har han Åbo-kollegorna Joonas Kärkkäinen och Henri Wilcken. Tillsammans med resten av personalen i Åbo och Mariehamn ska de nu kartlägga Ålands enskilda vägar. Och det är inget litet projekt.
Det kan finnas officiella vägrättigheter på en del av vägnätet medan en annan del saknar rättigheter. Målet är att de registrerade vägrättigheterna ska motsvara det verkliga behovet.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom