DELA

Nu ska Crosskey skära ned

Nu aviseras om nedskärningar vid Ålandsbankens dotterbolag Crosskey Banking Solutions.
Det kan handla om 20 tjänster.
Det här börsmeddelandet skickades ut i dag:
”Samarbetsförhandlingar vid Crosskey Banking Solutions Ab Ltd
Med anledning av att arbetsgivaren överväger att genomföra förändringar i verksamhet och organisationsstruktur sammankallas personalen vid Crosskey Banking Solutions Ab Ltd till samarbetsförhandlingar.
Ämnet för förhandlingarna är arbetsgivarens planerade effektivisering och omstrukturering av verksamheten och eventuell minskning av personalstyrkan till följd av sådana i arbetsavtalslagen 7:3 avsedda orsaker.
Enligt en preliminär beräkning kan minskningseffekten av de övervägda förändringarna avse cirka 20 tjänster.
Sammarbetsförhandlingarna börjar fredagen den 14 september 2012 och målsättningen är att förhandlingarna kan vara slutförda och beslut om eventuella uppsägningar kan fattas före 1 november 2012.
Crosskey Banking Solutions Ab Ltd är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp.”
Läs mer i fredagens Nya Åland!