DELA

Nu ska bonnmoran må gott

En helt egen ”Må-bra-dag” inbjuds alla kvinnor som lever på bondgård till lördagen den 10 november. De ska masseras, pröva på olika slag av behandlingar, träffas, umgås och måna om sig – och varandra.
Jordbrukets kvinnor kan uppleva sig som både bortglömda och uppbundna dygnen runt.
Det är första gången denna satsning görs av Ålands producentförbunds kvinnosektion. På Källbo skola i Godby ska kvinnorna träffas för att pröva på allt från fotvård och massage till mingel med jordbrukarsystrar.
– Vi riktar oss medvetet till kvinnor som lever på jordbruk, säger kvinnosektionens ordförande och mjölkbonden Yvonne Mattsson. Men man behöver inte själv vara aktiv som jordbrukare. Livet påverkas nog ändå för den som bor på en jordbrukargård.
– Vi lever nästan som i ett sjömansäktenskap. Fördelen för oss är att han kommer in så vi träffas vid alla måltider. Men vi trivs jättefint med den tillvaro vi har på landet.


Ej livat
Det finns kvinnor som känner sig både uppbundna tidsmässigt av arbetet och vädret – det är gräs som ska in och kor som ska kalva – och ensamma i stora bondkök, trots att maken nog är i närheten hela tiden. Med mer stress och en osäker framtid ökar pressen dag för dag.
Förståelsen för hur livet på landet ter sig i dag upplevs inte som så värst stor bland andra befolkningsgrupper.
– Vi får alltid höra om att ni får ju stödpengar, säger samarbetspartnern och jordbrukaren Tuija Danielsson, som arbetar för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. För de flesta är det en nyhet när man förklarar att bönderna helst av allt vill kunna arbeta och få sin lön utan att behöva leva på bidrag. Men få är beredda att betala vad maten då faktiskt skulle komma att kosta.


Könsroller
EU-politiken och nya stödreformer gör inte läget bättre. Många jordbrukare upplever i dag att de jobbar mer och får mindre i handen. Att de traditionella könsrollerna lever kvar längre på landet är också på både gott och ont.
Efter ”Må-bra-dagen” ska diskussionerna sammanfattas och eventuella förslag behandlas. Arrangörerna är öppna för både kurser av olika slag och friskvårdsatsningar som vattengympa.


Ompysslade
Vid sidan av de olika behandlingsformerna kan kvinnorna som kommer till ”Må-bra-dagen” pröva på stavgång med en instruktör, ledande avbytaren Anette Loumann informerar om avbytarhjälp vid sjukdom eller mammaledighet och jordbrukarnas företagshälsovårdare Åsa Andersson mäter blodtryck och blodsocker och ger råd om hälsan.
Lunchen bjuds deltagarna på.
– Vi lagar till 50 till 60 personer, säger Yvonne Mattsson. Jag hoppas alla kvinnor känner sig riktigt ompysslade under den här dagen.
Anmälan kan göras till Diana Sjöblom vid ÅPF telefon 329 841.

TEXT & FOTO:

kiki@nyan.ax