DELA

Nu satsar Saltvik på sina äldre

Saltvik är kommunen på Åland med störst andel äldre invånare. Därför är man både från kommunens och vårdhemmet Sunnanbergs sida nu väldigt glada att den nya tillbyggnaden med gruppboende på norra sidan står klar. Detta som en del i en total upprustning av vårdhemmet i Kvarnbo.
– Vi vill kunna erbjuda saltvikarna hela vårdkedjan från institution till välutvecklad hemtjänst och det kan vi i dag också göra. Vi är väldigt stolta över det, säger äldreomsorgschef i kommunen Eeva Jansson.
Tillbyggnaden som i dag står klar är ett särskilt samlingsrum i gruppboendedelen i Sunnanberg. Man har också renoverat fyra av nio stycken rum på avdelningen och de boende på hemmet vill nu hemskt gärna flytta in.
– Vi trodde att det skulle upplevas som ett problem när vi skulle börja bygga och spränga här, men våra boende har i stället varit väldigt positiva till renoveringen hela vägen, säger sjukskötare Annika Aspholm.
På torsdag är det dags att börja använda de nya utrymmena.

Arbetsgrupp
Aspholm och hennes kollega Linda Johansson har ingått som sakkunniga i en särskild arbetsgrupp tillsammans med projektledare Herbert Lindén och Jan Salmén från kommunen och byggnadsentreprenör Mikael Eriksson.
– Man har lärt sig oerhört mycket av det här, säger Salmén.
Den uppfräschade avdelningen som nu står klar är särskilt anpassad för personer med minnesproblem eller neurologiska sjukdomar och också för äldre i allmänhet. Mycket inne i samlingsrummet går i rött, eftersom röd är den färg minnet allra längst kommer i håg berättar skötarna.
– Rött, grönt, blått och gult är alla klara och tydliga färger som minnet länge kommer i håg och som det är bra att använda sig av. Vad gör en vit ledstång mot en vit vägg för nytta om ingen ser den? Frågar sig Aspholm.
Vidare berättar hon att matt kakel är bättre än blankt då ögon ofta blir mycket blankkänsliga på äldre dagar, och att ljussättning och doft också är viktiga komponenter att tänka på då man renoverar eller bygger till i sådana här utrymmen. Allt detta har man alltså tänkt på då man har renoverat Sunnanberg.

Totalupprustning
Samlingsrummet och renoveringen av de fyra rummen tillsammans med ett nytt larmsystem som nu också är installerat är en del i en större upprustning av Sunnanberg.
Den totala upprustningen av hemmet beräknas kosta dryga en miljon euro, och behovet av en sådan här upprustning har funnits länge, menar Jan Salmén från kommunen, som tycker det är självklart att man nu ska satsa på sina äldre.
I maj räknar man med att hela bygget och renoveringen ska vara färdig och då ska personalen också ha fått större utrymmen och matsalen blivit större. En uteplats utanför det färdiga samlingsrummet håller också på och fixas till, där de boende lätt och bekvämt ska kunna vistas.

Handikappanpassat boende
Mittemot Sunnanberg på andra sidan vägen håller man just nu också på att bygga ett handikappanpassat boende med åtta lägenheter.
– Vi kommer att få som en centralort för äldre och handikappade här när allt står klart, säger Jan Salmén.
Antalet platser ska dock inte utökas på Sunnanberg.
– Vi har 23 antal platser i dag och dessa räcker till, säger Eeva Jansson.
– Som det ser ut nu ska vi klara av att ta hand om så gott som alla våra egna som behöver service här hemma i kommunen. Förra året hade vi endast 57 dagar på Gullåsen och det är väldigt lite.
– Jag är väldigt glad att kommunen har gått med på att ta tag i det här på ett så pass omfattande sätt som man nu har gjort, säger Annika Aspholm.

JESSICA SUNDBERG