DELA

Nu säljs Mariepark

Under hösten ska hela Mariepark säljas till någon stor aktör i fastighetsbranschen.
Det tror Dennis Jansson, som tillsammans med Mariehamns stad nu bjuder ut restaurangbyggnaden och området inklusive den rejält tilltagna byggnadsrätten.
Det var i somras som stadsstyrelsen efter många vändor beslöt att ingå ett avtal med Dennis Jansson och Mariepark ab om en långsiktig lösning som gick ut på staden och Jansson gemensamt skulle avyttra fastigheten. Mariepark ab skulle sälja restaurangbyggnaden och staden skulle ge ut det nästan 15.000 kvadratmeter stora område på långtidsarrende inklusive en byggrätt på cirka 5.000 kvadratmeter.
Samtidigt skulle Janssons gamla bolag Möckelöbrinken ab betala lånet som bolaget har lyft från staden.
Nu har försäljningen nått så långt att mäklare har tagit sig an den.


Stadens första prioritet är att arrendera ut marken, men det är inte omöjligt att marken också kan säljas, säger stadsdirektör Bjarne Pettersson.


”Intresse finns”
Dennis Jansson är övertygad om att det finns intresse för att förvärva fastigheten inklusive byggrätt.
– Fastighetskonsult har fått i uppdrag att sköta försäljningen och man för som bäst diskussioner med olika intressenter. Det finns absolut ett stort intresse – så mycket information har jag fått – eftersom stan gjort det möjligt att sköta planeringen. På det sättet kan köparen vara säker på att få använda området enligt önskemål, och det är sällan som en försäljning sker med sådana möjligheter. Och området ligger bra till, nära vattnet och nära hamnen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre