DELA

Nu säljs ÅCA-fastigheten

Den så kallade ÅCA-tomten med Emmaushuset säljs till högstbjudande.
Det beslöt stadsfullmäktige i Mariehamn efter en lång diskussion om hur fastigheten skall säljas.
Stadsfullmäktiges partier och ledamöter är eniga om att Emmaus verksamhet är hedersvärd och bör fortsätta. Ledamöterna är också eniga om att den så kallade ÅCA-fastigheten på Köpmansgatan 11 i centrum, där bland andra just Emmaus huserar, skall säljas. Men i övrigt är stadens politiker inte speciellt eniga.
Diskussionen som i tisdags föregick beslutet kretsade i huvudsak kring om man skall sälja fastigheten som den ser ut i stadsplanen i dag eller om man skall dela tomten. Majoriteten av moderaterna stödde det senare alternativet.
De lyckades dock inte få hela fullmäktige med sig, omröstningen slutade med rösterna 22-5. Majoriteten godkände alltså stadsstyrelsens förslag om att fastigheten i sin helhet skall säljas till högstbjudande.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen