DELA

Nu privatiseras Tvärgående linjen

Landskapsregeringen har idag bjudit ut den Tvärgående linjen som trafikerar ändhamnarna Långnäs-Snäckö på totalentreprenad.
Entreprenadtiden är på fem år. De tekniska kraven på färjan innefattar förbättringar som gynnar förutsättningarna i skärgården genom bättre lastkapacitet. Den kommande entreprenören ska bära samtliga kostnader på linjen förutom bunkerkostnaderna.
Entreprenaden för linjen är planerad att inledas den 15 juni 2015.