DELA

Nu måste vi jobba mer och låna mindre

Finland måste jobba mer och stoppa skuldsättningen. Det var rådet som Erkki Liikanen, chefdirektör för Finlands Bank, gav när han besökte Åland under måndagen.
Under besöket höll han ett välbesökt föredrag i lagtingets auditorium under rubriken ”Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv”.
Liikanen har tidigare verkat som EU-kommissionär och finansminister. Sedan 2004 är han chef för Finlands Bank, vilket innebär att han också sitter som representant i ECB-rådet, Europeiska centralbankens högsta beslutande organ. Liikanen blev också nyligen vald till ordförande för Finlands Röda Kors.
När Liikanen besökte Åland år 2007 handlade hans föredrag om hur de nordiska länderna ska kunna garantera tillväxten och fortsätta vara framgångsrika. Denna gång, fyra år senare, är nyckelordet snarare ”återhämtning”, efter det ekonomiskt dystra året 2009.
.– Här på Åland är ni vana med storm. Den senaste tiden har det stormat överallt, på vissa håll har turbulensen orsakat världsomspännande orkaner. Men nu börjar vi äntligen se lite blå himmel bakom molnen. Det var en djup kris, men tillväxten har återhämtat sig bra, speciellt i Kina. Det har hjälpt upp andra länder med stark export.
Speciellt Tyskland har lyckats komma på fötter tack vare tillväxten i Kina och blivit det starkaste landet i området. Även Finland och Sverige hör de till de starkaste i gänget.
– Det som vi ser nu är en ökad segregering mellan dem som lyckats återhämta sig, som Finland och Sverige, och de som fortfarande rider ut stormen, som Grekland, Irland och Portugal.
Men, påpekar han efter en fråga om detta från publiken: trots att man pratar om en eurokris är det alltså inte själva valutan som krisar.
– Euron är fortsättningsvis en stark valuta. Det som krisat är den offentliga sektorn i vissa länder, där inkomsterna plötsligt rasade i samband med finanskrisen.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Sara Othman