DELA

Nu måste partierna redovisa valpengar

För första gången måste de åländska partierna redovisa sina valkampanjskostnader.
Tidsfristen är tre månader.
En blankett med anvisningar skickades ut av landskapsregeringens revisionsbyrå i går. Redovisningsskyldiga är samtliga lagtingsledamöter, partierna och invalda fullmäktigeledamöter samt deras första och andra ersättare.
Lagtingsledamöterna måste redovisa bidragsgivare som gett minst 500 euro. Summan för partierna är 1.000 euro. Även eventuella lån ska anges och bidrag i form av tjänster och varor (till exempel fri användning av lokaler) ska uppskattas i pengar.
Redovisningen, som ska lämnas in senast fredagen den 20 januari 2012, läggs upp på wwww.val.ax vartefter blanketterna kommer in. Sedan år 2000 är kandidater i riksdagsval skyldiga att redovisa donationer på över 1.700 euro men den åländska lagen om valfinansiering är bara ett år gammal.
En rundringning som Nyan gjorde strax efter valet 2007 visade att lagtingspartierna satsade totalt 350.000 euro på sina valkampanjer. (ak)