DELA

Nu manglas Mises nya grundavtal

Flera av Mises medlemskommuner har varit skeptiska till förslaget om nytt grundavtal.
Efter ett möte nyligen stryks nu paragrafen som möjliggör driftsbidrag. Istället införs ett grundkapital om 100 000 euro.
Under våren har Mises styrelse tagit initiativ till en ändring av grundavtalet från 2008. Ändringen motiveras bland annat med att kommunernas inträden och utträden måste regleras med anledning av renhållningsplan och upphandingar.
I dag kan en medlemskommun lämna Mise efter ett år.
– Nu när vi börjar upphandla måste vi ha fleråriga avtal. Det går inte att som nu stiga ur och in i Mise som man vill, säger styrelseordföranden Rauli Lehtinen.
Mise ska också få rätt att ingå upphandlingsavtal för kommunernas räkning.

Effektiviteten hotas
För att det nya avtalet ska träda i kraft krävs det att två tredjedelar av medlemskommunerna ger grönt ljus. Men flera kommuner har under sina behandlingar kommit med anmärkningar mot det första förslaget.
Hammarlands kommunfullmäktige vänder sig främst mot att det nya grundavtalet möjliggör driftsbidrag. På sikt kan det äventyra den effektivitet som uppnås genom en myndighet som finansieras genom avgifter, anser kommunen.
Även Lumparlands kommunstyrelse ifrågasatte driftsbidraget.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman