DELA

Nu kör oppositionsarbetet igång

Nu har det gått hundra dagar sedan landskapsregeringen tillträdde och oppositionsarbetet har kört igång.
Första spörsmålet gäller det ekonomiska utfallet av Skarvenkonfliktens lösning och lämnas in i dagarna.
– Det finns signaler om att medlingsbudet som godkändes leder till större kostnader och mer personal, men vi vet inte och därför kommer vi att ställa ett spörsmål om saken till regeringen där vi kräver redovisning och vilka inbesparingar detta leder till på sikt, säger Liberalernas Mats Perämaa.
Spörsmålet är på Liberalernas initiativ men även det andra oppositionspartiet Ålands Framtid får en chans att vara med.
Samhällsreformen och kortrutterna i skärgårdstrafiken är andra stora frågor där liberalerna saknar klara politiska riktlinjer i regeringens arbete.
– Vi tycker det är lite fladdrigt ledarskap hittills. Det finns pengar i budgeten för att se över kortrutterna, men inte ett ord har ännu hörts om dem. Samhällsreformen och kortrutterna hör intimt ihop för dem som bor i skärgårdskommunerna och vi tycker att det är viktigt att kunna visa på stabilitet och långsiktighet om vi ska hålla kvar befolkningen i skärgården, säger Liberalernas ordförande Viveka Eriksson.
När det gäller samhällsreformen finns det planer och tjänstemännen jobbar på, men den liberala lagtingsgruppen saknar politisk riktning från regeringens sida.
– Vi skulle ha tagit avstamp i tidigare utredningar, till exempel den förtjänstfulla socialvårdsutredningen som gjordes av Katrin Sjögren under hennes tid som socialminister.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist