DELA

Nu kan Mariehamn bli en riktig ekostad

Mariehamn är den första staden i hela landet som miljöcertifierar sig enligt ISO 14000-standarden. Nu har arbetet kommit så långt att alla daghem, skolor, äldreboenden och andra arbetsplatser har fått besök.
– Det här är startskottet för det fortsatta miljöarbetet.
Det säger Hans Dahlin som jobbat som miljöingenjör på stadens miljökontor sedan maj i år.
– Beslutet att certifiera staden togs under vårvintern 2010 och när Hans kom tog arbetet med miljöcertifieringen fart, berättar miljöchef Jan Westerberg.
Miljöcertifieringen har förberetts i nästan tio år och man har länge haft miljöpolicyn och miljömålen (se faktaruta) som långsiktigt mål inom staden.
Under det senaste halvåret har man alltså jobbat hårt för att ta ut certifieringsarbetet i verkligheten. Hans Dahlin har besökt så gott som alla stadens arbetsplatser – skolor, daghem, fritidshem, äldreboenden, ungdomsgårdar och andra sociala instanser, tekniska verkens alla enheter, hamnen, Pommern, räddningsverket – och gått igenom vad de gör i dag för miljön och vad de ska göra för att uppfylla kraven för certifieringen.
– Mottagandet har varit övervägande positivt, konstaterar Hans Dahlin.
Förra veckan var två auktoriserade miljörevisorer från ett svenskt företag på inledande besök i Mariehamn. De var nöjda med certifieringsarbetet så här långt. Sista veckan i januari kommer de på återbesök och då får förhoppningsvis staden sin miljöstämpel – lagom till stadens 150-årsjubileum.
– Det är ett stort steg som Mariehamn tar nu. Inga andra städer i Finland är miljöcertifierade och i Sverige finns det hittills bara ett fåtal städer som har certifikatet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre