DELA

Nu kan Lissabonfördragets öde avgöras

I morgon röstar den irländska befolkningen för andra gången om Lissabonfördraget.
Men ett ja från irländarna räcker inte för att fördraget ska gå igenom. Nu har nämligen Tjeckiens president satt sig på tvären.
Irland är det enda landet som måste godkänna varje fördragsändring genom folkomröstning. Vid omröstningen i juni 2008 röstade 53,4 procent nej till Lissabonfördraget.
Bland irländarna fanns en oro för hur fördraget kommer att påverka försvar, skattepolitik, utbildning och abortfrågan. Landet fick efter omröstningen garantier att fördraget inte ska inkräkta på regeringens beslutanderätt i nämnda frågor.

Lutar mot ja
I morgon är det dags igen. De senaste opinionssiffrorna går mot ett övertag för jasidan, vars triumfkort är finanskrisen. Många är rädda för vad ett utanförskap kan innebära. Nejsidan basunerar ut ett budskap om att en ökad centralisering av EU hotar självständigheten. Utgången är fortfarande oviss – ett stort antal väljare har ännu inte bestämt sig.
Men även om Irland röstar ja kan Lissabonanhängarna i Europa inte andas ut.

Tjeckien dröjer
Ratificeringsprocessen är ännu inte helt slutförd i Polen och Tjeckien där presidenterna måste ge sina underskrifter. Polens president Lech Kaczynski har sagt att landet inte kommer att vara någon stoppkloss men att han vill invänta Irlands ja innan han skriver under avtalet.
Nya orosmoln hopar sig då EU-ländernas ledare kritiserar Tjeckiens EU-skeptiske president Vaclav Klaus för att förhala ratificeringen. Klaus anser att fördraget är ett hot mot landets suveränitet.
Lissabonfördraget träder i kraft i månadsskiftet efter att det 27:e och sista medlemslandet ratificerat det.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax