DELA

Nu kan de sätta (M) efter namnet

Frisinnad samverkan finns inte längre.
Nu är det Moderaterna Åland som skall se till att det åländska näringslivet får vind i seglen efter höstens val.
Faktiskt var det en ”historisk” presskonferens som hölls i går. Den var den första som partiet kallade till under det nya namnet, konstaterade ordföranden Johan Ehn.
Namnbytet godkändes av ett enigt medlemsmöte i måndags.
– Det har varit aktuellt många gånger, säger partiveteranen Roger Jansson.
Att det blev av nu hänger ihop med att Moderaterna i Sverige har ändrat profil under sina år vid makten. Nu ser väljarna det som ett liberalt borgerligt parti och det ligger nära de ideal som Frisinnad samverkan haft, tycker Roger Jansson.
Han gör bedömningen att ett namnbyte på den tiden då moderaterna mest tycktes arbeta för att sänka skatterna i Sverige kunde ha blivit en belastning för det åländska partiet.

Ingen ensamrätt
På de svenska moderaternas partikansli har reaktionerna inte varit odelat positiva, medger Johan Ehn.
Där finns det farhågor för att utomstående skall blanda ihop de åländska och svenska moderaterna, som inte han några officiella kopplingar. Men Moderaterna i Sverige har inte ensamrätt på sitt partinamn och kan inte hindra att ett utländskt parti använder det.
Namnet ger väljarna ett tydligt besked om var partiet står, säger Moderaterna Ålands politiska sekreterare Petri Carlsson. Även i nordiska sammanhang blir det lättare att se var det hör hemma.
Partiet har också godkänt ett ideologiskt program med rubriken ”Ett Åland för alla med jobben i fokus”. Det är ett sjusidigt dokument där man i allmänna ordalag säger var Moderaterna Åland står på en rad områden, från självstyrelsen till jämställdhet.
Att omsätta det programmet i förslag till konkreta åtgärder blir nästa steg det skall ske före höstens lagtingsval.
Uppdateringar om kandidater, facebooklänkar, bloggar med mera finns på partiets nya hemsida (www.moderaterna.ax).
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom